Πριν συμβεί το αδιανόητο και πάλι

User menu

Φωτογραφία εξωφύλλου πριν συμβεί το αδιανόητο

Μια Διεθνής Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης που εστιάζει σε ζητήματα σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από σεισμική βλάβη.
Εάν οι στατιστικέσ ευσταθούν, πολλά πολιτιστικά κέτρα του κόσμου ενδέχεται να υποστούν σημαντικές σεισμικές δονήσεις αυτή τη δεκαετία, ενώ πολλά έχουν ήδη υποστεί τις συνέπειες πρόσφατων σημαντικών σεισμικών επεισοδίων (ο σεισμός στο Αbruzzo της Ιταλίας είναι μόνο ένα παράδειγμα). Ο χρόνος λοιπόν δεν δίνει πολλά περιθώρια υια τη συντήρηση έτσι η άμεση δράση είναι μεγίστης σημασίας. Η ανάγκη για τη συντήρηση έτσι η άμεση δράση είναι μεγίοτης την εφαρμογή στην ανάπτυξη πολιτικής και επίτευξης είναι σαφής, και δεν διακυβεύεται τίποτε λιγότερο από τη διαφύλαξη μέρους του παγκόσμιου πολιτιστικού θησαυρού.
Οκτώ συνάδελφοι από πέντε χώρες που συχνά βιώνουν σημαντικούς σεισμούς συμφώνησαν να επεξεργαστούν μια σειρά ερωτήσεων και να συζητήσουν μεταξύ τους και με εσάς την προώθησή τους. Οι εν λόγω συνάδελφοι έχουν διεξάγει σύγχρονο ερευνητικό έργο με διεθνή αναγνώριση στους τομείς της σεισμολογίας, της μηχανικής, της εκπαίδευσης, της πολιτικής και εφαρμογής μετρίασης των επιπτώσεων από σεισμούς και βρίσκονται με τη γνώση και την αφοσίωσή τους, στη πρωτοπορία στο αντικείμενό τους.

Participants: 
National Museum of Western Art Tokyo
IIC
Date: 
Tuesday, 21 July, 2009 - 23:00
Place: 
Tokyo
Japan

Login to join the discussion

If you are a member, you can log in to join the discussion.