Konzervacija u krizi

User menu

Podobo naslovnici konzervacija u krizi

Razgovor između Anna‐u Somers Cocks, osnivača i urednika časopisa The Art Newspaper, i Samuel‐a Jones, vođu sajta Demos think‐tank i koautora veoma uticajne publikacije “Ovo je materijalni svet: Briga za javno dobro”( It's a Material World: Caring for the Public Realm), da učestvuju u diskusiji da li je konzervacija u krizi i kako možemo napredovati u komunikaciji o široj vrednosti onoga što profesionalni konzervatori rade.
Za ovu priliku IIC je hteo da se vrati korak u nazad i sagleda polje konzervacije nasleđa u mnogo uopštenijem smislu od uobičajenog i istraži zašto se ova profesija čini posebno osetljivom na umanjenja i redukcije budžeta u toku ekonomskih kriza, kao ova koju trenutno doživljavamo širom sveta. Neki bi rekli da konzervacija kao profesija nema dovoljan uticaj zbog slabog međusobnog odnosa sa ostalim poljima istraživanja. Drugi bi rekli da smo zatvoreni i da se ne trudimo dovoljno da se približimo ostalim interesnim grupama i informišemo ih o vrednosti onoga što radimo. Drugi bi pak rekli da smo bili nevoljni uključiti ostale u donošenje odluka i zato oni nemaju ni razumevanja ni investicija koji vode podršci. Ili je u pitanju kombinacija ovih i drugih razloga?

Participants: 
Cocks, Anna Somers
Jones, Samuel
IIC
Date: 
Thursday, 28 January, 2010 - 00:00
Place: 
London
United Kingdom

Login to join the discussion

If you are a member, you can log in to join the discussion.