Swyddog Ymgysylltu a Dehongli Digidol/Digital Engagement and Interpretation Officer

User menu

0
Employer: 
Swyddi Llyfrgell Genedlaethol Cymru / Jobs at The National Library of Wales
Salary Start: 
23,157
Salary End: 
28,176
Currency: 
£
Contract type: 
Full-time
Application deadline: 
Friday, 21 January, 2022 - 12:00

Pwrpas cyffredinol y rôl: Cefnogi gwaith y tîm Arddangosfeydd i ddarparu rhaglen o gynlluniau ymgysylltu ac allgymorth fel yr argymhellwyd gan yr Adolygiad Teilwriedig

General purpose of the role: Support the work of the Exhibitions team in delivering a programme of engagement and outreach plans as recommended by the Tailored Review

Manylion llawn/ Full details: https://www.library.wales/about-nlw/work-with-us/jobs

This post requires the use of the Welsh language