Swyddog Cyfathrebu Prosiect yr Archif Ddarlledu Genedlaethol/ Communications Officer for the National Broadcasting Archive Project

User menu

0
Employer: 
Swyddi Llyfrgell Genedlaethol Cymru / Jobs at The National Library of Wales
Salary Start: 
23,157
Salary End: 
28,176
Currency: 
£
Contract type: 
Full-time
Application deadline: 
Friday, 21 January, 2022 - 12:00

Pwrpas cyffredinol y rôl: Cydlynu gwaith marchnata prosiect Yr Archif Ddarlledu Genedlaethol trwy weithio ochr yn ochr â staff eraill y prosiect a’r Llyfrgell. Arwain y gwaith o hyrwyddo y Llyfrgell fel lleoliad, gan gynnws y Ganolfan Clip. Arwain y gwaith o hyrwyddo lleoliadau y Llyfrgell ar draws Cymru, gan gynnwys lleoliadau Yr Archif Ddarlledu Genedlaethol.

General purpose of the role: To co-ordinate the marketing work of the National Broadcast Archive project by working alongside other project staff and the Library. Leading the promotion of the Library as a venue, including the Clip Centre. Leading the work of promoting the Library's locations across Wales, including the National Broadcast Archive's locations.

Manylion llawn/Full details: https://www.library.wales/about-nlw/work-with-us/jobs

This post requires the use of the Welsh language