Swyddog Adnoddau Dysgu Digidol/Digital Resources Learning Officer

User menu

0
Employer: 
Swyddi Llyfrgell Genedlaethol Cymru / Jobs at The National Library of Wales
Salary Start: 
23,157
Salary End: 
28,176
Currency: 
£
Contract type: 
Full-time
Application deadline: 
Friday, 21 January, 2022 - 12:00

Pwrpas cyffredinol y rôl: Cynllunio, arwain a chyflawni gwaith ar gyfer cyhoeddi adnoddau dysgu digdol ar Hwb a llwyfannau eraill. Gweithredu fel prif bwynt cyswllt rhwng y Llyfrgell a Hwb ar faterion ymarferol. Cydweithio gyda swyddogion dysgu cyrff treftadaeth cenedlaethol eraill ar adnoddau dysgu digidol, yn benodol Amgueddfa Cymru, CADW a’r Comisiwn Brenhinol. Cyfrannu at waith arall y Gwasanaeth Addysg yn ddigidol, yn y Llyfrgell ac yn allanol.

General purpose of the role: Plan, lead and deliver work for publishing digital learning resources on Hwb and other platforms. Act as the main point of contact between the Library and Hwb on practical issues. Collaborate with the teaching officers of other national heritage bodies on digital learning resources, specifically Amgueddfa Cymru - National Museum Wales, CADW and the Royal Commission. Contribute to other work of the Education Service digitally, in the Library and externally.

Manylion llawn / Full details: https://www.library.wales/about-nlw/work-with-us/jobs

This post requires the use of the Welsh language